17è concurs Olitele
de resolució de problemesper a contactar amb l'organització

per a consultar les puntuacions individuals
(ja amb lapuntuació final)


La pàgina web de l'olitele s'ha renovat
i allà ja hi trobareu la informació de la cloenda de l'olitele del curs 23/24.

Convocatòria i desenvolupament del concurs

 • La SCM  convoca, per dissetè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària. L'activitat es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre de 2023, amb la darrera entrega de respostes ja durant el mes gener de l'any 2024.
  • Essencialment el concus s'adreça al conjunt d'alumnes del batxillerat, com a "secundària postobligatória", però naturalment si volen participar alumnes de cicles formatius els donarem la més càlida benvinguda. El concurs també està obert a alumnes de l'ESO sempre que ho hagin consultat prèviament a la seva professora o el seu professor i els ho recomanin.

 • Amb la inscripció s'ha d'enviar la resposta al problema 0, del qual, naturalment, cal buscar la solució prèviament a accedir al formulari corresponent.

 • Ja s'ha tancat el termini d'inscripció.

 • La XVII Olitele  consta de 12 problemes, amb una puntuació màxima de 48 punts
   • Hi ha un  problema 0 (en realitat potser es pot qualificar com un entreteniment geomètric/numèric) ,
   • Uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus). Cal estar ben pendents de les instruccions sobre la manera d'escriure les respostes.
   • Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. L'encert al primer intent dóna  la puntuació que s'indica a la taula que tniu més avall d'aquesta pàgina i l'encert al segon intent dóna  la meitat de punts. 
   • Aquests problemes tenen diferents valoracions: de 2, de 3 o de 4 punts.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs s'ha  d'enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a aquesta tasca només hi haurà una oportunitat.  El jurat del concurs els puntuarà sobre 7 punts.
   • Eventualment es pot publicar algun problema suplementari o ampliació d'algun problema, que també comptaran en el concurs i podrien augmentar el màxim de punts.
   • El termini per a enviar les respostes inclou, en cada cas, com a mínim dos caps de setmana.Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Enunciats
Termini de resposta
i formularis per a enviar-la
0
2 punts 25 d'octubre Enunciat
problema 0


13 de novembre.
Tancat el termini d'inscripció i de resposta del problema 0
  1 2 punts 10 de novembre
  Enunciat
  problema 1

  20 de novembre.
  Tancat el termini de resposta del problema 1
  2 3 punts 10 de novembre
  Enunciat
  problema 2

  20 de novembre
  Tancat el termini de resposta del problema 2
  3 2 punts 17 de novembre Enunciat
  Problema 3
  27 de novembre
  Tancat el termini de resposta del problema 3

  4
  3 punts  17 de novembre Enunciat
  Problema 4
  27 de novembre
  Tancat el termini de resposta del problema 4

  5
  3 punts
  24 de novembre
  Enunciat
  Problema 5
  7 de desembre
  Tancat el termini de resposta del problema 5

  6
  4 punts
  (excepcionalment es
  puntua per apartats: 2+2 punts)
  24 de novembre
  Enunciat
  Problema 6
  7 de desembre
  Tancat el termini de resposta del problema 6
  7 (**) (7 punts) 1 de desembre
  Enunciat
  Problema 7
  13 de desembre
  Tancat el termini per a enviar lae resposta raonada del problema 7
  8
  4 punts 7 de desembre
  Enunciat
  Problema 8
  18 de desembre
  Tancat el termini de resposta del problema 8
  9
  4 punts
  7 de desembre
  Enunciat
  Problema 9
  18 de desembre

  Tancat el termini de resposta del problema 9 
  10 (**) (7 punts) 16 de desembre Enunciat
  Problema 10
  15 de gener
  Tancat el termini per a enviar lae resposta raonada del problema 7
  11 (**) (7 punts) 23 de desembre

  Enunciat
  Problema 11
  15 de gener
  Tancat el termini per a enviar lae resposta raonada del problema 7

  (*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
  segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
  (**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.