17è concurs Olitele
de resolució de problemesper a contactar amb l'organització

per a consultar les puntuacions individuals

algunes dades estadístiques

Convocatòria i desenvolupament del concurs
 • La SCM  convoca, per dissetè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària. L'activitat es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre de 2023, amb la darrera entrega de respostes ja durant el mes gener de l'any 2024.
  • Essencialment el concus s'adreça al conjunt d'alumnes del batxillerat, com a "secundària postobligatória", però naturalment si volen participar alumnes de cicles formatius els donarem la més càlida benvinguda. El concurs també està obert a alumnes de l'ESO sempre que ho hagin consultat prèviament a la seva professora o el seu professor i els ho recomanin.

 • Amb la inscripció s'ha d'enviar la resposta al problema 0, del qual, naturalment, cal buscar la solució prèviament a accedir al formulari corresponent.

 • Ja s'ha tancat el termini d'inscripció.

 • La XVII Olitele  consta de 12 problemes, amb una puntuació màxima de 48 punts
   • Hi ha un  problema 0 (en realitat potser es pot qualificar com un entreteniment geomètric/numèric) ,
   • Uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus). Cal estar ben pendents de les instruccions sobre la manera d'escriure les respostes.
   • Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. L'encert al primer intent dóna  la puntuació que s'indica a la taula que tniu més avall d'aquesta pàgina i l'encert al segon intent dóna  la meitat de punts. 
   • Aquests problemes tenen diferents valoracions: de 2, de 3 o de 4 punts.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs s'ha  d'enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a aquesta tasca només hi haurà una oportunitat.  El jurat del concurs els puntuarà sobre 7 punts.
   • Eventualment es pot publicar algun problema suplementari o ampliació d'algun problema, que també comptaran en el concurs i podrien augmentar el màxim de punts.
   • El termini per a enviar les respostes inclou, en cada cas, com a mínim dos caps de setmana.Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar "dubtes matemàtics", que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
Atenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Enunciats
Termini de resposta
i formularis per a enviar-la
0
2 punts 25 d'octubre Enunciat
problema 0


13 de novembre.
Tancat el termini d'inscripció i de resposta del problema 0
  1 2 punts 10 de novembre
  Enunciat
  problema 1

  20 de novembre.
  Tancat el termini de resposta del problema 1
  2 3 punts 10 de novembre
  Enunciat
  problema 2

  20 de novembre
  Tancat el termini de resposta del problema 2
  3 2 punts 17 de novembre Enunciat
  Problema 3
  27 de novembre
  Tancat el termini de resposta del problema 3

  4
  3 punts  17 de novembre Enunciat
  Problema 4
  27 de novembre
  Tancat el termini de resposta del problema 4

  5
  3 punts
  24 de novembre
  Enunciat
  Problema 5
  7 de desembre
  Tancat el termini de resposta del problema 5

  6
  4 punts
  (excepcionalment es
  puntua per apartats: 2+2 punts)
  24 de novembre
  Enunciat
  Problema 6
  7 de desembre
  Tancat el termini de resposta del problema 6
  7 (**) (7 punts) 1 de desembre
  Enunciat
  Problema 7
  13 de desembre
  En aquest cas s'haurà d'enviar un PDF amb l'explicació raonada
  Formulari per a enviar el PDF amb la resposta
  8
  4 punts 7 de desembre
  Enunciat
  Problema 8
  18 de desembre
  Formulari per a enviar la resposta
  9
  4 punts
  7 de desembre
  Enunciat
  Problema 9
  18 de desembre
  Tal com s'ha avisat a les persones concursants,
  hi ha hagut una revisió de l'enunciat el dia 8 de desembre al migdia. 
  Si havíes llegit abans l'enunciat cal que comprovis les dades.
  Formulari per a enviar la resposta
  10 (**) (7 punts) 15 de desembre
  15 de gener
  En aquest cas s'haurà d'enviar un PDF amb l'explicació raonada

  11 (**) (7 punts) 23 de desembre

  15 de gener
  En aquest cas s'haurà d'enviar un PDF amb l'explicació raonada


  (*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
  segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
  (**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.


  Problema 0
  (Problema de 2 punts)
  • En aquest problema indicarem com  cubet  un cub d'aresta 1 cm, i per tant de volum 1 cm3  i de superfície exterior total 6 cm2.
  En Pau té 2023 cubets. Els col·loca de manera que componen un ortoedre de mesures 17 x 17 x 7 cm
  Pinta totes les cares exteriors i veu que abasten en total  1054 cm2.

  Ara ve la Paula  i li dona un altre cubet i li diu que munti un ortoedre de volum 2024 cm3  de manera que la superfície exterior tingui el valor mínim possible.  Quina és aquesta superfície?

  Observareu que la resposta és més petita que 1054 cm2. Vist això i totes les dades convenients, creieu que en Pau podrà reordenar els 2024 cubets que ara té, incloent els que ja tenien algunes cares pintades perquè totes les cares exteriors del nou ortoedre quedin pintades?  En cas negatiu, quin és el nombre mínim de cares de cubet que haurà de pintar per a aconseguir tenir completament pintades totes les cares de l'ortoedre de volum 2024 cm3?

  • D'aquest problema s'ha d'enviar la solució amb el formulari d'inscripció.  Si no s'envia la resposta correcta es pot fer un segon intent amb el formulari adequat, ja amb la contrasenya de participació.  Algunes dades estadístiques

  Inscripció
  • 78 concursants
  • 17 de 2n de batxillerat; 35 de 1r de batxillerat
  • 16 de 4t d'ESO; 8 de 3r d'ESO; 2 de 2n d'ESO

  Problema 0

  • 52 encerts al primer intent; 5 encerts al 2n inent
  • 7 errades al segon intent; 14 persones només han enviat el primer intent erroni

  Problema 1

  • 41 encerts al primer intent; 4 encerts al 2n inent
  • 4 errades al segon intent; 2 persones només han enviat el primer intent erroni

  Problema 2
  • 37 encerts al primer intent; 2 encerts al 2n inent
  • 4 errades al segon intent; 2 persones només han enviat el primer intent erroni

  Problema 3

  • 31 encerts al primer intent; 5 encerts al 2n inent
  • 3 errades al segon intent; 2 persones només han enviat el primer intent erroni

  Problema 4
  • 30 encerts al primer intent; 3 encerts al 2n inent
  • 4 errades al segon intent; 4 persones només han enviat el primer intent erroni

  Puntuació global fins al problema 4
  • 20 concursants amb el màxim de 12 punts
  • 5 concursants amb 11 punts; 8 altres  concursants amb 8.5 punts o més; etc.
  www.cangur.org