Concurs Cangur de relats matemàtics

Convocatòria de la vintena edició (2024)
(enllaç a la nova web)Des de l'any 2005 es convoca anualment aquest concurs, en què poden participar al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de 3r o 4t curs de l'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat.

El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques i han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".

El termini de presentació d'originals acaba el dia de Sant Jordi de cada any.

El jurat valora les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa) i l'originalitat del conte, i també en especial com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.

Les bases concretes de cada edició especifiquen els premis. Com a màxim s'atorga un primer premi (que es podrà declarar desert) i es valora en tot cas la possibilitat de donar alguns accèssits, que s'estudia que puguin ser distrubuïts de manera diversa entre alumnes del segon cicle d'ESO i  alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.

Els premis es reparteixen en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i d'altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària.


Informació de cada edició i accés als relats destacats pel jurat