19è Concurs de
Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del 28è Cangur de la SCM es convoca, amb les bases que es podeu llegir en aquesta pàgina, la dinovena edició del

XIX concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques


Ara són les 22:39:23 del dia 16/06/24Veredicte del XIX Concurs de relats-Cangur

El jurat del dinovè Concurs de Relats-Cangur ha analitzat i valorat els 36 relats presentats al concurs (23 amb autoria d'alumnes de 3r o 4t d'ESO i 13 de batxillerat) i ha acordat:

Barcelona, 15 de maig de 2023


Primer premi


Relats destacats  (indicats per ordre alfabètic de la contrasenya)
Bases del concurs
 1. Poden participar en aquest concurs alumnes de 3r o 4t d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat de l'àmbit geogràfic on es desenvolupa el Cangur de la SCM (en les seves tres convocatòries paral·leles.).
 2. La participació serà preferentment individual. Excepcionalment es pot admetre un relat d'autoria col·lectiva.
 3. Cada participant només pot enviar un relat al concurs.
 4. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 5. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 6. Els relats han de ser originals, redactats especialment per a aquest concurs. Tampoc no poden ser recreacions o adaptacions de relats anteriors, ni de la persona que presenta el relat ni d'altri. .
 7. Els relats s'han de presentar en format .pdf  han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema (que pot ser el mateix títol) i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 8. El termini de presentació d'originals  inclou la setmana santa i acaba el dia de Sant Jordi, 23 d'abril de 2023 (allargat fins el dia 25 d'abril)
 9. La presentació de relats per al concurs s'ha de fer  a través d'un formulari d'enviament des d'aquesta pàgina web.
 10. El jurat, designat per la SCM,  valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa), l'originalitat del relat i, molt en especial, com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 11. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i es valorarà la possibilitat de donar alguns accèssits, preferentment  distrubuïts de manera diversa entre alumnes del segon cicle d'ESO i  alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP. (i també pot succeir que no hi hagi accéssits).
 12. Els premis es repartiran  en l'acte solemne de lliurament de premis del XXVII Cangur i altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària, el dia 23 de maig de 2023, al Palau de Congressos de Montjuic, a Barcelona..
 13. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur o altres publicacions de la SCM (a la web o en paper) i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 14. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.


Informació de les edicions anteriors

Contacte amb l'organització  concursosscm@gmail.com o bé .  cangurscm@gmail.com