XV Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XXIV-Cangur de la SCM es va convocar, amb les bases que podeu llegir,  la quinzena edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques


Ara són les 14:06:41 del dia 20/05/24

Veredicte del XV Concurs de relats-Cangur

El jurat del quinzè Concurs de Relats-Cangur ha acordat:

Barcelona, 13 de maig de 2019


Primer premi

Accèssits


Acte d'entrega de premis

L'acte de lliurament dels premis se celebrarà el dia 27 de maig de 2019, a dos quarts de sis de la tarda, al Teatre Poliorama de Barcelona en el marc de l'acte d'entrega de premis de la prova Cangur i altres activitats de la SCM.Bases del concurs
 1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat. Cada persona participant pot enviar només un relat al concurs.
 2. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 3. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 4. Els relats han de ser originals, redactats especialment per a aquest concurs. Tampoc no poden ser recreacions o adaptacions de relats anteriors, ni de la persona que presenta el relat ni d'altri. .
 5. Els relats s'han de presentar en format .pdf  des del formulari que s'enllaça des d'aquesta pàgina i han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema (que pot ser el mateix títol) i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 6. Ja s'obre el termini de presentació d'originals  acaba el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril de 2019.
 7. El jurat valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa), l'originalitat del relat i, molt en especial, com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 8. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.
 9. Els premis es repartiran en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària.
 10. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 11. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.


Informació de les edicions anteriors

Contacte amb l'organització  concursosscm@gmail.com o bé .  cangurscm@gmail.com