Problemes a l'esprint per a equips de batxillerat

8 de febrer de 2017, dimecresLa participació ha estat de 59 equips de 51 centres, un de Balears, 6 del País Valencià i 44 de Catalunya,  que han fet constar una participació de 954 alumnes.  Gràcies per l'interès en l'activitat i la participació!


i ha hagut 25 equips que han tingut encert total. i molts altres que han enviat la resposta correcta als do sprimers grups d eproblemes i els han faltat els dos últims.,
Tot seguit s'informa sobre els equips més destacats, però volem fer constar que molts centres han enviat les respostes després d'una llarga estona de treball col·laboratiu,, després del qual molts d'ells encara han dedicat un esforç a resoldre els reptes de propina  Felicitats a tots els participants,
al jovent que ha concursat i al professorat que n'ha impulsat la participació.
Com que la participació interessada és l'objectiu de l'activitat,  pensem que s'ha assolit, . Com en ocasions anteriors la mitjana "d'estona de treball"  dels equips participants ha estat molt notable. .


L' equips que ha enviat la resposta més ràpida, en un temps de concurs extraordinari: de menys de mitja hora ha estat Aula Escola Europea, de Barcelona.
Amb un temps de concurs de poc més d'una hora  han enviat les respostes correctes un equip de l'Institut Antoni Torroja de Cervera,  l'Institut Jaume Vicens Vives, de Girona i l'Institut Montsacopa, d'Olot..
Amb menys de cinc quarts d'hora ho han fet l'Institut Josep Lladonosa i l'Institut Samuel Gili i Gaya, tots dos de Lleida.i un altre equip de l'Institut Antoni Torroja, de Cervera.
Hi ha hagut encara 6 equips més amb menys de dues hores i encara 12 més que han dedicat més estona per a aconseguir l'encert. Tots ells mereixen ser destacats
i aíxí ho  farem en la  cr
ònica completa de l'activitat: que podreu enllaçar ben aviat, amb resultats més detallats, llista de participants,  respostes numèriques i comentades  dels problemes, etc. 
Tanmateix allà es tornarà a incidir en bona feina de tots els equips participants i del professorat que els ha animat. Enhorabona i gràcies!.