Convocatòria curs 2020-2021
Problemes a l'esprint per a equips de batxillerat

10 de febrer de 2021, dimecres

Diem en la web dels Problemes a l'esprint que l'activitat es marca com a objectiu principal la participació i l'interès per a la correcta resolució dels exercicis proposats. Volem donar proritat a aquesta idea per davant de l'aspecte de concurs que la va fer nèixer ara ja gairebé fa vint-i-un anys, el 20 de maig de l'any 2000; com que a mesura que aquesta idea anava predominant alguns anys se'n van fer dues convocatòries, aquesta representa la 29a edició de l'activitat per "als grans".  
Aquest curs 20-21 vivim circumstàncies ben complicades, oimés per a alumnes de batxillerat, i és per això que hem de començar amb un agraïment,  i amb una felicitació ben sincera, a tot el professorat que ha organitzat equips en el seu centre i n'ha impulsat la participació, que no ha estat tan nombrosa com anys anteriors però sí que ha estat molt valuosa i va ser
de 36 equips de  33 centres escolars, de 18 comarques diferents,  que van fer constar en el formulari d'inscripció un total de 735 alumnes.
Valoració dels resultats globals

Ja hem escrit en l'encapçalament que en aquesta activitat la comissió que la prepara vol posar més l'èmfasi en la participació que en la idea "d'esprint" que dona nom al concurs; això s'acompanya amb la idea d'aconseguir l'objectiu que la majoria dels equips, amb més o menys temps, arribin a l'encert ple, o a una resolució satisfactòria de la majoria de problemes.  En aquesta ocasió això no ha estat així. Ben segur que les possibilitats d'organització dels equips, el temps que es podia dedicar a l'activitat, fins i tot els condicionants de l'activitat lectiva a batxillerat hi han influït. 
Potser alguns dels equips o del professorat que els ha animat podrien dir a la comissió "és que no heu encertat els problemes"... i si fos així, ens sap greu.  Us podem assegurar que hi vam treballar acuradament i que estem (estàvem?) contents del conjunt de problemes; creiem que fan pensar però que no requereixen coneixements especialitzats. 
Sigui com sigui us demanem que traslladeu aquesta reflexió a l'alumnat que formava part dels equips i els feliciteu per l'estona que han estat fent matemàtiques. Que si s'arriba al final amb encert és molt millor, és clar, però que això no sempre és possible.
Per si pot ser d'utilitat, adjuntem un document amb les solucions raonades amb tot detall.


Només 9 dels 33 equips han tingut encert total en els problemes del concurs, en algun cas dedicant-hi molt de temps.  Per a ells, una gran enhorabona!!!


Altres detalls:
 • A part dels anteriors, 11 equips han tingut encert en algun dels grups de problemes.
 • Per les dades anteriors, només 3 equips han enviat resposta  encertada a algun problema de propina.
En aquest fitxer excel  podeu consultar "el marcador", és a dir, com ha quedat enregistrada la participació de cada equip.  (Ordenació: per ordre alfabètic de la contrasenya)
 • Per si algun equip no recorda la seva contrasenya i vol consultar la taula de dades anterior....   enllaç
És molt important que cada equip valori adequadament el temps que ha necessitat i també el grau d'encert obtingut,  a partir de la seva organització de l'activitat i el nivell  escolar dels components de l'equip.  L'activitat permet molts enfocaments i és per això que la valoració de les dades no és estàndard.

Això sí: sempre cal valorar la participació interessada d'aquest bon nombre d'alumnes de batxillerat.  Gràcies!!!
.


En les notícies següents indiquem  amb (*) l'encert a reptes de propina


Els dos equips més ràpids
Dos equips que han tingut encert total en un temps de concurs sensiblement inferior a una hora. 
 • Aula Escola Europea (***)
 • Institut Jaume Vicens Vives. 
És bo en aquest moment, fer una referència a Cellex, entitat que dóna suport als Problemes a l'esprint, i que amb les seves beques per al batxillerat internacional científic en aquests dos centres fa que, afectuosament i amb un símil esportiu, puguem dir que els equips d'aquests centres s'assemblen una mica a "seleccions catalanes".
També han tingut encert total
 • poc més d'una hora la Casa del Roure de Barcelona
 • una hora i mitja La Salle Bonanova
 • menys de dues hores, Institut Joan Mercader, d'Igualada.
 • i amb més dedicació  l' IES Vicent Castell de Castelló (*), l'Institut de Celrà (**), l'Institut de Guissona i l'Institut Joan Solà de Torrefarrera.Indiquem tot seguit la relació de centres que van enviar resposta encertada a dos grups de problemes del concurs o a un.

 • Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, Institut Torre roja de  Viladecans,  La Salle Manresa, Montessori Palau  de  Girona (2 equips) iInstitut La Mitjana de Lleida.
 • Institut Fort Pius i Institut Doctor Puigvert, de Barcelona; Institut Nou Vilafranca de Vilafranca del Penedès; Institut Antoni Torroja de Cervera i Institució Familiar de l'Educació, de Girona
Esperem que l'estona que  heu estat fent matemàtiques hagi estat profitosa, i reiterem les  Gràcies per la vostra participació!


Des d'alguns centres hem rebut comunicacions en el sentit que, per les circumstàncies de confinaments, potser podran fer l'activitat en algun altre moment.  Gràcies per l'interès!
És per aquesta raó que deixem l'activitat oberta.
 • Podeu accedir-hi com si fos el dia que es va fer l'activitat, i obtenir contrasenya per a la comprovació de les solucions, en aquest enllaç:   cangur.org/esprint/10feb21/indexinicial.php

 • Si només voleu consultar els enunciats: podeu tenir-los en PDF i també a la web  aquí