50 Olimpíada Matemàtica. SCM
Problema 9 del concurs telemàtic.

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

En un camp quadrat de 100 m de costat hi ha tancada una cabra. La cabra està lligada amb quatre cordes, cadascuna de 100 m de longitud, lligades per l'altre extrem a cadascun dels quatre vèrtexs del quadrat. Trobeu l'àrea accessible per a la cabra.