50a Olimpíada Matemàtica. SCM
Problema 5 del concurs telemàtic

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Demostreu que, si p, q, r són tres nombres primers diferents, aleshores els nombres
no poden ser termes (consecutius o no) de cap progressió aritmètica.