Concurs telemàtic

ENUNCIAT DEL PROBLEMA 15

Problema fora de concurs. Dedicat a qui li agradi fer matemàtiques


Ja s'havia enunciat que es publicaria un problema 15 de la marató.  Alguns comentaris que hem rebut a la coordinació de l'activitat ens han suggerit que, finalment, sigui una proposta fora de concurs per al grup de concursants que ben segur que us agrada passar una estona resolent problemes, és a dir  fent matemàtiques.  Tanmateix tindreu un formulari per a comprovar l'encert de la vostra resposta
En aquest cas, a més del problema 15 teniu a la part dreta de la pàgina de la marató una visió complementària del tema. Ànim!
Seguirem amb alguns altres probemes amb aquesta mateixa finalitat.


En aquest problema estudiarem les regions que es creen quan es dibuixa en el pla un conjunt de rectes en què no hi hagi dues rectes paral·leles ni tres rectes que concorrin en un mateix punt. Estudiarem el nombre de regions que es creen i el tipus de regions (que poden ser polígons tancats o regions il·limitades) i l'objectiu és que trobaeu una manera inductiva d'arribar a la solució.

a)  Aquí us mostrem la situació amb quatre rectes. Vegeu que apareixen 11 regions (3 són polígons i les altres 8 són regions obertes)
Al costat hi hem afegit una recta i passem al cas de cinc rectes. En quant augmenta el nombre total de regions fen-ho d'aquesta manera? De quin tipus són? Creieu que passaria el mateix amb qualsevol recta que afegíssim al conjunt inicial de 4 rectes?


b) Vegeu ara unes imatges que us permeten estudiar el pas de 5 rectes a 6 rectes.  Quines conclusions podeu treure sobre l'augment del nombre de regions en què es divideix el pla  i de quin tipus són?


c) Les idees anteriors es poden generalitzar per al pas d'un nombre determinat de rectes a una recta més. És així que us demanem que deduïu quantes regions es creen en total al pla si hi dibuixem 15 rectes en què no hi hagi dues rectes paral·leles ni tres que concorrin en un mateix punt.  Quantes d'aquestes regions són polígons?Un altre problema interessant sobre regions en el pla,
en aquest cas en un cercle.

En el problema 15 us demanem que analitzeu els nombres de regions que es creen en el pla quan es dibuixa un conjunt de rectes en què no n'hi ha dues de paral·leles ni tres que concorrin en el mateix punt. Tot seguit proposem un altre problema sobre regions en el pla que és un exemple paradigmàtic que no es poden fer generalitzacions numèriques sense estar-ne molt segur.

Font La geometria a secundaria (Damià Sabaté. ICE UPC)

L'autor comenta que Aquest exercici es pot anomenar  "de la regió perduda" i és interessant per a mostrar  que una conjectura aparentment clara pot deixar de ser-ho de cop i volta. Tanmateix heu de constatar que el nom "de la regió perduda" no ve pas per la possibilitat que alguna regió es redueixi a un punt sinó que és un resultat del tot general.  En aquest cas la llista de solucions: 2, 4, 8, 16, .... no continua amb 32.  Es pot demostrar que la resposta general és