Concurs telemàtic


Atenció!!!
Reviseu el calendari del concurs a la pàgina web.  Hi ha hagut uns canvis respecte el que s'havia anunciat inicialment.
El termini de lliurament de la resposta raonada a aquest problema és el dia 28 de març, dijous de la setmana santa.ENUNCIAT DEL PROBLEMA 7

Problema de 7 puntsEl nombre 8547  té la característica de poder-se escriure 8547 = 5862 + 2685, és a dir com a suma d'un nombre abcd de quatre xifres, i el nombre de 4 xifres dcba, que resulta d’invertir l’ordre de les xifres de l'anterior.
El nombre més petit que compleix l'enunciat és el 2002 = 1001 + 1001. 
Un altre és el 3333 que compleix l'enunciat amb dues sumes amb sumands diferents:  3333 = 1122 + 2211 =  1212 + 2121.


Observació:   dues  sumes amb els mateixos sumands es consideren la mateixa suma. En el cas de l'exemple, 5862 + 2685 2685 + 5862  es consideren, doncs, la mateixa suma, cosa del tot raonable..Notes