Concurs telemàtic

ENUNCIAT DEL PROBLEMA 14

Tercer problema "d'explicar". Problema de 7 punts (*)

Dues persones, A (primer jugador) i B (segon jugador), juguen amb un dau com els habituals, que les cares oposades sumen 7 punts.

En el joc hi ha un comptador de punts que comença a 0.
En començar cada partida s'assenyala el nombre N de punts objectiu del joc.

Funcionament del joc:
    A tira el dau i afegeix al comptador els punts de la cara superior.
    B gira el dau, de manera que la cara superior passa a ser una cara lateral, i afegeix al comptador els punts que ara marca la cara superior.
    I seguidament l'acció de girar el dau la van fent successivament  A, B, A, B....

Guanya el jugador que en una tirada assoleix exactament
N punts o també si obliga que en la tirada següent l'altre jugador sobrepassi els N punts (és a dir, que si amb la seva acció un jugador sobrepassa els N punts  ell perd i l'altre guanya)


Exemples
amb objectiu N=10.
Si Imaginem que
A tira i li surt un 5; marcador 5 punts. A guanyarà segur si juga encertadament. Vegeu que B no té cap possibilitat d'estratègia perquè no guanyi A.
En canvi, si Imaginem que A tira i li surt un 2; marcador 2 punts.  Es pot veure que  B  té una estratègia guanyadora, si tria el 4 en la seva primer aintervenció. El marcador es posa a 6.Apartat 1.
a) Raoneu que si l'objectiu del joc és
N = 9, si el segon jugador (B) juga bé sempre pot trobar una estraègia guanyadora, sigui el que sigui el valor que treu A en la tirada inicial del dau.
b) Estudieu si amb
N=18 passa el mateix
------------
Apartat 2.
a) Ara l''objectiu és
N = 7. Raoneu que si en la primera tirada A treu un 2 i després juga bé, A  sempre pot trobar una estratègia guanyadora,. En canvi si A treu un 1 en la tirada inicial, aleshores si B juga bé sempre podrà trobar una estratègia guanyadora.
b)  Estudieu si amb
N = 16 passa el mateix.
----------------
Apartat 3.
Aquest apartat és obert i es proposa que doneu les vostres idees per a globalitzar el problema i les raoneu. Per exemple com generalitzaríeu l'apartat 1, com es completaria l'estudi dels casos de l'apartat 2, o altres situacions que cregueu interessants.
.Observacions