Concurs telemàtic

ENUNCIAT DEL PROBLEMA 10

Problema de 4 punts


Un sistema de codificació empra per als sis caràcters que es volen xifrar (en direm lletres)  unes codificacions del tipus Morse, dues lletres amb un símbol, les altres quatre lletres amb dos símbols cadascuna. Les codificacions són aquestes:Dels textos a xifrar en direm "paraules".  Però el receptor té una feina suplementària per a interpretar una paraula perquè rep tots els símbols seguits, correctament ordenats, però sense separacions entre lletres.

Exemples:
si rep     té dues possibles interpretacions  
si rep 

És a dir si es reben 2 símbols, tenim 2 maneres d'interpretar la paraual; si se''n reben 3, 3 maneres d'interpretar la paraula.

Sabríeu deduir que si hem rebut tenim cinc maneres d'interpretar.ho com una paraula?
Preguntes:


Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, que s'enllaçarà des de la pàgina de l'activitat .