Concurs telemàtic

ENUNCIAT DEL PROBLEMA 0

Problema de 2 puntsTres nombres de tres xifres sumen 2024.
Les nou xifres que hem fet servir són diferents.Quina és la xifra del conjunt  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} que no hem fet servir?

Nota: si creus que hi ha diverses possibilitats el formulari de resposta ja t’ho deixarà exposar..
PER A APROFUNDIR
Pregunta fora de concurs

Quantes sumes diferents es poden formar que compleixin aquest enunciat?
(dues sumes amb els mateixos tres nombres de tres xifres com a sumands es consideren la mateixa suma)