Concurs telemŕtic

FORMULARI PER A ENVIAR RESPOSTA  DEL PROBLEMA 15

Problema fora de concurs. Per a practicar.Has d'enviar la contrasenya de participació i les respostes que dones al problema 15.
En aquests problemes fora de concurs no hi ha limitaci´del nombre d'intents i amb la contrasenya MX486TI  es pot activar el formulari encara que no sigui concursant.

Contrasenya  
Respostes problema 15.
Si dibuixem 15 rectes en les condicions de l'enunciats es poden comptar... 
 
 
en total  regions,

de les quals  són polígons