amb el suport de  
Marató de problemes. 2023
Problema 9. Problema de 3 punts
Una persona va sortir de casa amb força euros i força cèntims d'euro, però la quantitat total de diners era de menys de 200€.
Va anar fent algunes compres i globalment es va gastar els 3/4 del total de diners que portava.  En cada compra mirava de pagar amb bitllets d'euro i no es preocupava si, amb el canvi, anava acumulant molts cèntims d'euro en monedes. Va resultar que el valor dels cèntims que tenia finalment en monedes coincidia amb el nombre d'euros que tenia en sortir i que el nombre d'euros que tenia finalment ara era la meitat del valor dels cèntims que tenia quan va sortir.
Quants euros i quants cèntims tenia quan va sortir de casa?

Nota
. Redacció en format algebraic:   Si quan va sortir de casa tenia 
euros (un nombre enter d'euros) i  c  cèntims (naturalment també un nombre enter) quan hi va arribar tenia   c/2 euros  (un nombre enter d'euros) i  e  cèntims en total (que ja es diu que va anar acumulant moltes monedes, i també ha de ser un nombre enter, és clar).
 


Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, enllaçat des de la pàgina de l'activitat.
Recorda que has de disposar d'una contrasenya de participació que es va enviar per correu electrònic com a resposta al formulari d'inscripció.
Si no la recordes o no l'has rebut, escriu a   concursosscm@gmail.com