contacte:   festa.mates.mataro@gmail.com

El grup Mat-Mat va ser convidat a col·laborar en l'activitat de
Matemàtiques al carrer
del dia 22 d'octubre de 2022, i ho va fer amb interès.
Donem les gràcies a l'equip que va organitzar l'activitat i a les persones que van seguir amb interès alguns de les nostres propostes.  Aquí en donem completa informació per si alguna persona les vol refer i per a general coneixement.

 • Visitem (matemàticament) llocs de Mataró. A partir de la proposta
  Vols fer un itinerari per Mataró?

  que el grup Mat-Mat va elaborar per  a acompanyar la IV Festa de les Matemàtiques, que no es va poder fer presencialment, per a les Matemàtiques al carrer es va reconvertir l'activitat per a poder fer "visites individuals" a cada lloc.  PresentacióReptes que es plantejaven. Estem elaborant una versió interactiva amb aquesta presentació, més directa, que ben aviat podreu trobar en aquesta web.

 • Ordenem i restem: el repte de KaprekarDocument de treball. Si acabeu el seguit d'operacions que es proposen sempre acabareu en el nombre 6174.

 • El joc del 24.   PresentacióExemples que es proposaven
  • Accés a una versió amb ordinador (que també pot servir com a iniciació a la competència d'escriptura algebraica de fórmules)  i a una altra versió que pel que fa al joc funciona ben igual qu el'anterior, però que permet que diverses persones treballin, alhora, amb el mateix exemple.

 • El primilogic. A la recerca de nombres primers. Presentació. Per tenir ràpida resposta de si un nobre és primer o no es va presentar l'activitat amb ordinador, programada amb GeoGebra. Enllaç a l'activitat amb ordinador.

 • Del quadrat a l'estel  (A partir d'una diseeció de polígons que presenta el mmaca) 
  Presentació.
Es va celebrar, creiem que amb èxit, la cinquena Festa de les Matemàtiques a Mataró.
 • Podeu consultar el tríptic que es va donar als assistents a l'acte, que n'explica el desenvolupament i inclou la llista d'alumnes que reben una distinció pel fet de tenir la millor puntuació de la Prova Cangur a Mataró (en cadascun dels 8 nivells)  o bé per haver obtingut la selecció per participar a la fase final del concurs Fem Matemàtiques. (enllaç a la llista de distincions)

 • Un dels aspectes destacats de l'acte va ser  la representació de l'obra de teatre Les Matemàtiques, també cosa de dones! a càrrec d'un grup de teatre de l'Institut Dertosa, de Tortosa.  Si cliqueu a la imatge següent podreu veure un programa de mà detallat i fitxa tècnica de l'obra.Mantenim activa una proposta en el marc de la IV Festa Mat-Mat que es va haver de fer per mitjans audiovisuals i de la xarxa i que ara pensem que, d'alguna manera, enllaça amb una activitat germana de la V Festa Mat-Mat: les Matemàtiques al carrer (coordinada per FEEMCAT) .

 • Voleu fer un itinerari per Mataró?

Publiquem una proposta lúdico-matemàtica-coneixement de l'entorn, que descriu un itinerari per Mataró.
La idea que ha guiat al grup MatMat en el disseny d'aquesta activitat és que es pugui fer individualment però ens sentiríem afalagats si alguna persona dels equips docents pensés que es pot fer com una activitat de classe.La proposta s'ha organitzat en tres nivells, per abastar des dels darrers cursos de primària fins a l'eduació secundària post-obligatòria,... i també per al públic en general!
En cada nivell el grau de dificultat dels reptes matemàtics va augmentant. És així que creiem que el nivell 1 pot ser aequat per als darrers cursos de primària i, en canvi, en el nivell 3 ja cal algun recurs dels cursos superiors de l'ESO.

En cada proposta es recorren 10 punts dels que teniu a la imatge anterior i s'estableix una puntuació.
En cada lloc es planteja un repte amb cinc opcions de resposta i s'obtenen 3 punts si s'encerta a la primera, però
si heu tingut errada es donen pistes perquè es pugui fer un segon intent, que dóna 1 punt.  El darrer repte és de resposta directa i val 5 punts.

Accés a les pàgines amb l'activitat: