Enunciats i solucions
Llegiu, si us plau

Problemes a l'esprint - equips d'alumnes de 5è i 6è de Primària
19 de gener de 2022

Es va fer la segona convocatòria dels Problemes a l'esprint del curs 2021-2022, la vint-i-unena per a equips d'alumnes de les edats de 5è i 6è de primària

La participació va ser de  41 equips de 21 centres, pertanyents a  12 comarques de Catalunya, una del País Valencià i una de Balears, que en total van fer constar una participació de 592 alumnesCom en convocatòries anteriors és molt important començar amb un reconeixement del gran treball que ha fet la mainada que ha concursat i les professores i els professors  que han organitzat i coordinat la tasca. 
Gràcies per l'interès en l'activitat i la participació!

Cada vegada més convé destacar que, tot i que el nom de l'activitat fa referència a "l'esprint", es fa palès que el que es busca, i s'acssoleix, és la participació en un treball matemàtic col·lectiu per a aconseguir l'encert en la resposta als reptes plantejats, encara que s'hi hagi de dedicar molta estona. Col·loquialment podríem dir que anem en camí d ecanviar el títol d el'activitat i que en podríem dir "cursa popular per a la reoslució de problemes en equip".

Adjuntem "la foto" d'una graella de què disposem els membres de la comissió per a seguir l'evolució del concurs, i que ja s'ha compartit amb més detall amb els centres participants Cal felicitar molt cordialment als equips més ràpids, que fan honor al nom de l'activitat.  Però la felicitació de veritat és per a tot el conjunt d'equips participants que donen un to de verd al marcador que omple de joia la comissió. Es pot comprovar que dels 41 equips participants, 23 van tenir encert total, i, tot i que no es mostra a la taula 12 equips van dedicar esforç a la resolució dels reptes "de propina". 

columnes de la taula: contrasenya, valoració problemes 1-4; problemes 5-8; problemes 9-10;temps comptant intents
En la taula s'han agrupat es equips d'un mateix centre, amb una indicació visual.


És molt important per a l'anàlisi de la taula anterior tenir en compte que l'activitat permet difernts enfocaments pel que fa als equips participants.'estructura i l'organització dels equips la fa cada centre com li sembla que s'adequa millor a la utilitat didàctica que li vol donar. Això influeix decididament en l'encert. Es pot veure que els equips que treballen amb la idea clau de l'activitat (Un equip = conjunt d'alumnes reunits en una aula treballant en un grup organitzat en subgrups, que debaten estratègies i resultats abans d'enviar el formulari amb les respostes) van tenir un grau d'encert molt i molt elevat; hi ha una segona manera que ens han comentat alguns centres que impulsa a dir que tot l'equip treballi tots els problemes, i també en aquest cas s'observa molt i molt d'encert i constància per a acabar la tasca en el temps que calgui; finalment hi ha el cas de centres que fan diversos equips, de pocs alumnes (o molt pocs) cadascun. Els distingireu ràpidament a la taula i constatareu que, tot i que ben segur que ha pogut ser ben interessant, una bona activitat de la mainada, que s'ha de valorar, aleshores s'ha de tenir molt en compte en l'anàlisi global de la taula anterior.
En tot cas, 
molt bona feina! Volem felicitar-vos pel temps que hi heu dedicat. .. i aquesta felicitació inclou alumnes i el professorat que ha organitzat i impulsat els equips.

En les relacions següents s'indica: amb (#) els centres que no van tenir cap errada  en els intents dels tres blocs de problemes. Molt bé!!!
 Es mostra amb  amb
(*) , (**) (***) l'encert a un, a dos o a tots tres dels reptes "de propina".
S'indiquena amb un (5) els equiips formats només per alumnes de 5è.. Una felicitació molt especialUn equip mereix un esment especial. Ben segur que a partir d'una estratègia ben dissenyada i un equip excel·lent, ha enviat les respostes encertades en un temps de concurs d'uns minuts menys de mitja hora, tot al primer intent i això mateix ha aconseguit amb els tres problemes de propina.
 • Col·legi Sant Lluís (Barcelona)  (#) (***)


Amb menys de tres quarts d'hora, volem indicar com a essencialment exaequo, uns equips de:
 • Escola La Pau (Sant Sadurní d'Anoia) (***)
 • Col·legi Montserrat (Barcelona) (***)
 • Aula Escola Europea (Barcelona) (***)També esmentem especialment, els equips que han enviat respostes en menys d'una hora::
 • Escola BetàniaPatmos (Barcelona) (#) (*)
 • Saint George's School (Fornells de la Selva)
 • Escola Can Puig (Banyoles) (#) (***)
 • un altre equip d'Aula Escola Europea (Barcelona) (**)
 


No hem posat en els requadres anterior "equips més destacats" perquè escau  fer un reconeixement especial a l'encert de molts equips, i a la tasca que han desenvolupat. Els indiquem per ordre alfabètic del nom del municipi. Creiem que tots ells mereixen el qualificatiu de "molt destacats".

  Van enviar totes les respostes correctes:
 • un altre equip d'Aula Escola Europea (Barcelona) (***)
 • Escola Pia de Sarrià (Barcelona) (***)
 • un altre equip del Col·legi Sant Lluís (Barcelona) (5)
 • Escola El Castell (Cabacés) (ZER)
 • Escola Guillem de Claramunt  (La Secuita)
 • Col·legi Santa Anna (Lleida)
 • Escola Joviat (Manresa)  (***)
 • Col·legi Sagrat Cor - FECIB  (Palma) (5)
 • Escola Internacional del Camp  Salou (5)
 • dos equips de l'Escola Ardenyados (Sant Feliu de Guíxols). Tots dos (5)(5).
 • Dos equips de FEDAC Vic (Vic)

Completen la llista d'equips participants (en algun cas de centres ja esmentats) equips de:

Escola Turó del Drac (Canet de Mar), FEC Madre Vedruna Sagrado Cor (Castelló de la Plana), Escola Santa Eulàlia (Cornellà de Llobregat), CCE Montessori Palau (Girona), Escola Guillem de Claramunt  (La Secuita), Mare de Déu de Montserrat  (Les Borges Blanques), Escola Internacional del Camp (Salou), FEDAC Vic  (Vic)
:


Accés als enunciats en format PDF    Raons tècniques han aconsellat que aquesta sigui la presentació estàndard dels enunciats.

Es deixa activa la possibitat de provar els formularis per enviar les respostes.  Es pot fer amb la contrasenya TQ968WC76  o també amb YF544PX56 sense tenir en compt aleshores, és clar, el nombre d'intents que s'indiqui

Respostes als problemes plantejats 

 1. 1053
 2. D
 3. 24
 4. 64

 5. 8
 6. 57
 7. 4#7
 8. 48

 9. 22
 10. 6

propina 1:  32
propina 2: A  
propina 3:  77


En el comuincat als entres que vam fer com a agraïment per la participació, dèiem que en algunes ocasions hem obert un camí per a continuar la participació i que,atenent al fet que un parell de centres ho havien suggerit, ho fèiem públic. 
Esperem que pugui ser reeixit que els centres que vulgueu valorar la participació dels vostres alumnes, els digueu si la volen compartir, explicant-la. I també si volen exposar la resolució que han fet d'algun problema que els hagi interessat especialment.
 • Hem rebut en aquest sentit un missatge del Col·legi Sant Lluís, de Barcelona, que creiem que és joiós poder-lo compartir.
  • "El que més ens m'ha agradat són el tipus de preguntes, ja que eren problemes interessants en què havies de pensar i podem fer servir materials"
  • "Alguns problemes semblaven enigmes, com els que fem a classe"
  • "Treballar en grup és molt divertit i així ens podem ajudar si alguna cosa no ens surt"
  • Els hem preguntat quins han sigut, per a cada equip, els problemes més difícils, i han dit els números 7 i 9. Pel que fa els més fàcils o que els han costat menys, han dit els números 1, 2 i P2. Finalment, els que més els han agradat han sigut el 3, el 10 i P3.
  • Per acabar, hem omplert un mural de la classe amb el que més li ha agradat a cadascú de l'activitat:
                                                 
Gràcies!!!