Convocatòria curs 2019-2020
Problemes a l'esprint per a equips de batxillerat

11 de desembre de 2019, dimecres


Contacte   concursosscm@gmail.com
En elaboració una crònica completa i detallada de l'activitat


La comissió dels Problemes a l'esprint (SCM/FEEMCAT/creamat) valora molt positivament la celebració de la convocatòria d'aquest curs 2019-2020 per a equips de batxillerat.
 • S'ha assolit el màxim fins ara en la inscripció per a l'esprint de batxillerat, amb un total de 62 centres que han organitzat 67 equips. També ha estat de récord el nombre d'alumnes que s'ha fet constar que participaven: 1.290.
 • Volem destacar la distribució geogràfica dels centres participants, de Balears, Catalunya i el País Valencià.


Ens hem de felicitar per l'excel·lent rendiment dels equips participants, 42 dels quals han tingut encert ple en els problemes del concurs  i el fet que 18 equips han tingut encert en algun o en tots els problemes "de propina".

Pensem, doncs, que s'ha avançat molt en el camí de veure que  el treball en equip permet  assolir una resolució exitosa de problemes i que així "es fan matemàtiques"  d'una manera agraïda.

Pel que fa al contingut, que globalment creiem que s'ha de valorar ben encertadament, hem comrpovat que el problema de les dades estadístiques ha provocat moltes errades i, per altra banda, hem tingut diversos missatges que ens deien "que el problema 10 tenia moltes més solucions de les quatre que indicava l'enunciat".  Tot i que en el primer període de funcionament del concurs hi va haver una errada tècnica amb l'enunciat del problema 8, de la qual ja vam demanar disculpes als centres implicats,  no hi era pas aquesta errada conceptual/numèrica en el problema 10, que seria imperdonable.
Del problema 7 i del problema 10 en parlarem amb detall en la crònica completa de l'activitat. Incidirem en el fet que temptejar i provar són, sense cap dubte, recursos a tenir en compte en el treball matemàtic. Però pel que fa al problema 10 aquesta idea quedava ben lluny del propòsit de la comissió organitzadora, que veu el problema com un del tipus "diferència de quadrats es pot escriure com suma per diferència", i això acompanyat de la descomposició del 15 en factors i del fet que amb cada possible valor de x n'hi ha dos de y (que això sí que volíem que ho penséssin els participants) permet arribar a les solucions.  Alhora caldrà fer una reflexió sobre l'ús de la calculadora i les aproximacions decimals que, de vegades, com en aquest cas si un no se n'adona, provoquen sorpreses i errors..


Felicitats a tots els equips participants, tant si ho han resolt tot  molt ràpid (i així han fet honor al nom del concurs) com si hi han dedicat estona fins a assolir l'encert (i, de fet, així han seguit la idea-clau de l'activitat). 

Els equips més ràpids a l'hora d'obtenir  l'encert total en els problemes del concurs han estat els dos centres que apleguen alumnes de tot Catalunya, que gaudeixen de les beques Cims+Cellex.
 • Aula Escola Europea, de Barcelona, amb un temps de concurs de  menys de mitja hora
 • Institut Jaume Vicens Vives, de Girona, amb un temps de concurs de poc més de mitja hora.
Completaria el podi de l'activitat
 • Institut l'Alzina, de Barcelona, amb encert total sense cap errada en menys de 40 minuts.
En menys de tres quarts d'hora de temps de concurs tenim els centres següents:
 • Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida que, com els tres anteriors va enviar també la resposta correcta als tre sreptes de propina.
 • Institut Bellaguarda, d'Altea
Amb menys d'una hora  uns altres 9 equips
 • Institut la Mitjana, de Lleida
 • Oak House School, de Barcelona
 • Institut de Guissona
 • Institut Ernest Lluch, de  Barcelona
 • Institut Arquitecte Manuel Raspall, de Cardedeu
 • Institut Joan Mercader, d'Igualada
 • Institut Narcís Oller, de Valls
 • Institut de Santa Coloma de Farners
 • La Salle Bonanova, de Barcelona
Volem fer un esment especial dels centres que no han tingut cap errada en els problemes del concurs:
Institut l'Alzina, de Barcelona; Institut la Mitjana, de Lleida; Institut Arquitecte Maanuel Raspall, de Cardedeu i l'Institut Nou de Vilafranca.

Molt bé tots aquests equips i tots els altres que han participat.  En la crònica completa se'n donaran més detalls, però per a consulta de cada centre amb la seva contrasenya, es dóna enllaç al marcador de l'activitat, amb totes les dades del concurs sense els noms dels centres