Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit uns reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Atenent a les especials circumstàncies d'aquest curs 2020-2021 el primer dels problemes d'aquesta llista en diem "propina quart" i, d'alguna manera, també el considerem part del concurs.


"Propina quart"


Problema 2 "de propina"
Problema 3 "de propina"