9 de desembre de 2020
Formulari d'inscripció

Per començar l'activitat cal que una professora o un professor ompli aquest formulari i així coneixereu la contrassenya per accedir als enunciats des de qualsevol ordinador i a les indicacions per fer els problemes. Quan s'envia el formulari comença a comptar el temps de participació.
 
Atenció!!! A petició d'alguns centres i per a controlar millor que només s'enviïn respostes des d'un ordinador i no es multipliquin els intents de manera innecessària, hi ha un complement de la contrasenya que caldrà conèixer per a enviar les respostes des d'un únic ordinador. Seria bo designar una encarregada o un encarregat d'enviar les respostes mitjançant els formularis corresponents i aleshores és convenient que el complement de la contrasenya només es doni a aquest encarregat o encarregada.

Nom del centre  
Població  
Codi de 8 dígits del centre 
  • Si un centre participa amb diversos equips ja sap que ha de substituir el 8è dígit del codi per una lletra
Nombre d'alumnes que formen l'equip 
Atenent a les circumstàncies especials d'aquest curs 2020-2021 us demanem la dada següent:
  • Indiqueu en el desplegable de quin curs o cursos són els components de l'equip 
i aleshores, en cas que en l'equip hi hagi alumnes de 4t d'ESO, suggerim que el primer repte de propina també es compti com a element del concurs.
Profe. que coordina l'activitat 
e-mail de contacte (màxim 40 caracters) 
(convé que sigui accessible durant l'activitat per si s'ha de rebre algun avís de part de l'organitzacvió)