Formulari per enviar un cartell per participar en el IX concurs de cartells SCM

Nom i cognoms
Si el disseny és fet en equip, indiqueu tots els noms, separats per comes
Centre escolar     Població
Nivell escolar curs 2022-2023
Número DNI o altre document
Si el disseny és fet en equip, indiqueu tots els DNI, separats per comes
e-mail a efectes de possibles notificacions

Navega per indicar el fitxer que vols enviar
  (Pot trigar una estona per a comprovacions)