Informacions de la prova Cangur 2019 de la SCM. Seus de Catalunya
pàgina principal cangur.org

 • Anunci del Campus-Cangur-2019Enllaç

 • Publicació/separata  sobre el Cangur 2019 que es va repartir com a complement del premi i de les mencions   Enllaç

 • Premis i mencions de la prova Cangur 2019Enllaç
  • Podeu descarregar el díptic/programa de mà de l'acte d'entrega de premis en format A3/PDF.  Enllaç

 • Enunciats i solucions de la prova Cangur-2019. Seus de Catalunya. EnllaçResum d'informació sobre les puntuacions 
en la prova Cangur 2019


Les puntuacions de la taula següent corresponen a les dades enregstradEs per lectura òptica (dia 18 d'abril).  Es tracta de dades provisionals. Poden variar lleugerament perquè encara cal revisar les anomalies degudes a circumstàncies de centres que no han seguit acuradament les instruccions. Aquesta revisió s'ha de fer manualment i és laboriosa; quan estigui acabada s'actualitzaran aquests dades.

Nivell
Millor
puntuació
Puntuació 12è
concursant
Puntuació
millor 1%
Puntuació
millor 6%
Primer
quartil
5è EP
120
120
106,5
91,25
71,0
6è EP
120
120
107,75
92,5
74,5
1r ESO
145
140
118,75
95
68,75
2n ESO
150
141,25
118,75
98,5
74,25
3r ESO
143,75
137,5
116,25
97,5
76,25
4t ESO
141,25
127,25
106
85
65
1r batx/CFGM
133,75
118,5
100,25
83,5
65
2n batx/CFGS
133,75
104,5
87
69,5
55,5
 • En el termini de revisió de les puntuacions provisionals s'ha constatat una anomalia en la lectura de la resposta a la pregunta 8 pel que fa al full de respostes del Cangur de 1r, 2n i 3r d'ESO:  Al llarg del dia Sant Jordi s'han anat actualitzant les puntuacions amb ls lectures correctes. Això ha fet variar a l'alça les puntuacions consignades en aquesta taula per als  nivells indicats.  Disculpeu, si us plau, les molèsties que això hagi pogut ocasionar.
Es recorda que a primària la puntuació del Cangur 2019 anava de 0 a 120 punts i a secundària de 0 a 150 punts.

El professorat enllaç en cada centre per a la prova Cangur-2019 ja pot consultar les puntuacions a l'àrea de centre.Participació  Cangur 2019

Una vegada acabat el termini per pujar a la web les llistes de participants, les dades de participació són les que es mostren a la taula, pendents només de petites variacions que hi pugi haver durant el procés de digitalització i revisió de les dades:


Creiem que les dades es comenten soles i només afegiren una cosa:
Des de la comissió Cangur (que també hi hem posat el nostre granet de sorra) donem les gràcies a tothom que ha col·laborat en aquest èxit!
 • alumnes que han participat
 • professorat dels centres que ha animat i organitzat
 • coordinació de les seus del Cangur dels grans
 • els CRP del Departament d'Ensenyament sense la col·laboració dels quals no hagués estat possible la recollida dels fulls de resposta

  El conjunt de fulls de rspostes del Cangur, classificats perquè
   els pugui recollir l'empresa c-doc per a la digitalització. 
  Encara falten a la foto cinc caixes grosses que l'empresa ja s'havia endut.Recordem el contacte
Si algun centre excepcionalment, vol modificar alguna dada dels llistats enviats, cal qu eho notifiqui  l'adreça de gestió del Cangur que correspongui,  cangurscm@gmail.com,    cangur123eso@gmail.com,   o bé cangurprimaria@gmail.com  
Us preguem que tots els possibles missatges a la comissió Cangur els feu a través del correu electrònic, i que esteu pendents de la resposta, que acostuma a ser ben ràpida..


Notícies anteriors


La prova Cangur es convoca sempre que és possible en la data que proposa l'associació internacional Le Kangourou sans frontières, a saber, el tercer dijous de març.

XXIV Cangur de la SCM,  21 de març de 2019

Instruccions prèvies a la inscripció
 • Bases de funcionament per a la prova Cangur 2019.  Important! Es publiquen les bases de funcionament de la Prova Cangur 2019, a les quals els centres que s'incriguin al concurs hauran de donar explícitament la seva conformitat. Caldrà, doncs, que les llegiu amb molt deteniment.
  • Cangur primària   (per a 5è i 6è d'Educació Primària)   enllaç
  • Cangur 123   (per a 1r, 2n i 3r d'Educació Secundària Obligatòria)  enllaç
  • Cangur "dels grans"  (per a 4t d'ESO i secundària postobligatòria)  enllaç

 • Instruccions per al càlcul de la quota i l'ingrés corresponent
 • Primera acció en la pàgina de gestió del Cangur:  entrar el codi del centre, revisar les dades del centre i donar un correu electrònic institucional del centre (no d'una persona)  enllaç a la notícia completa

Inscripció

Els formularis per a la incripció ja estan plenament actius si s'ha realitzat el que es diu en la instrucció anterior.
enllaç a la pàgina de gestió del Cangur/àrea de centre


Anunci i difusió del Cangur 2019 a Catalunya, amb les primeres instruccions

(4 d'octubre de 2018)
(cliqueu a la imatge que correspongui al nivell que us interessa. Podreu veure o descarregar un PDF)
 
         


 • En alguns llocs de Catalunya se celebren Sessions de preparació , obertes, que reben el suport de la SCM. Si algun centre o oorganització vol fer pública la convocatòria d'alguna altra d'aquestes sessions ho pot comunicar a cangurscm@gmail.com


Anireu trobant en aquesta pàgina totes les informacions relatives a la prova Cangur 2019 a les seus de Catalunya.                               
Les activitats de la SCM per a alumnes de secundària reben subvencions de 
   entitat impulsora de les 
                                                                                    enllaç per a informació   


  L'elaboració d'aquesta pàgina web està subvencionat per la Fundació Cellex.

Contacte
Ens podeu fer arribar totes les vostres observacions, suggeriments o consultes a les adreces email de contacte següents:
 • Cangur 4t d'ESO i secundària post-obligatòria:     cangurscm@gmail.com
 • Cangur 1r, 2n i 3r d'ESO:      cangur123eso@gmail.com
 • Cangur primària:       cangurprimaria@gmail.com