XX Prova Cangur de la SCM (2015)      
Consulta de puntuacions

Podeu clicar a la zona de la imatge
que us interessi
segons la consulta de puntuacions provisionals que vulgueu fer
.
La imatge correspon a  un enunciat del Cangur-2015 (Nivell 2)
 • Es plega un angle d'un full de paper quadrat fent que el vèrtex coincideixi amb el centre del quadrat i així s'obté un pentàgon irregular. Les àrres del pentàgon i del quadrat són nombres enters consecutius. Quina és l'àrea del quadrat?


El XIX Cangur de la SCM ha rebut una subvenció de
promotora de les beques CiMs+CELLEX 
(beques de batxillerat internacional especialitzat en Ciències i Matemàtiques)    


Clicant sobre la zona corresponent de la imatge podeu accedir a:
 • La llista del 3% d'alumnes amb millors puntuacions en cadascun dels nivells del Cangur. Enhorabona a totes i a tots els que apareixeu en aquesta llista! I també a tothom que va participar, encara que no surti en aquesta llista!
  En aquesta llista les persones amb la mateixa puntuació apareixen amb el mateix número de classificació.
  Estan ordenades aleatòriament però es consideren ex-aequo a tots els efectes.

 • Les puntuacions d'alumnes per centres. Com es fa cada any, podreu veure les puntuacions per terços (), la puntuació total,  el lloc que ocupen i el percentatge d'alumnes que tenen al davant en la classificació.
  (en aquest cas serà necessari conèixer el codi del centre i la contrasenya que es va utilitzar per totes les gestions relacionades amb el Cangur 2015)
S'obre un termini de presentació de possibles reclamacions pel que fa a les puntuacions del Cangur 2015 per a les seus de Catalunya. Aquest termini acaba el dia 26 d'abril de 2015.  Les podeu adreçar a l'adreça de contacte oficial d'enguany de la comissió Cangur:     comissiocangur@googlegroups.comSobre la puntuació de la prova Cangur

 • Cada pregunta encertada del primer terç dóna 3 punts, una del segon terç 4 punts i una del tercer terç, 5 punts.
 • Una pregunta sense constestar es puntua amb 0 punts i una resposta incorrecta resta una quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta.
 • Inicialment es comença amb 30 punts, que per tal d'establir les puntuacions per terços  se sumen 7,5 punts a la puntuació del primer terç, 10 punts a la del segon terç i 12,5 punts a la del tercer terç.
 • D'aquesta manera les puntuacions que es poden obtenir queden a l'interval de 0 a 150 punts (màxim 37,5 en el primer terç,  50 en el segon terç, 62,5 en el tercer terç) (sempre positives o 0, tant pel que fa al total com als terços)Cangur 2015. Solucions   
  Tota la informació del Cangur:
      Illes Balears
      País Valencià
      Catalunya i Andorra