XIX Prova Cangur de la SCM (2014)

      Enunciats i solucions 


Enunciats
Solucions


Enunciats del Cangur 2014
(Es publica la versió emprada
al País Valencià i a Balears.
No correspon exactament
a cap dels quatre models de Catalunya;

en aquesta zona geogeràfica els enunciats
i les opcions de resposta són les mateixes però
amb canvis d'ordre en una i l'altra cosa
)Cliqueu sobre el nombre que
correspon al nivell que us interessa.


Properament podreu accedir
des d'aquí a les solucions comentades.

Les imatges anteriors corresponen a dos enunciats del Cangur-2014
(Nivell  2)
En les caselles d’una taula 3×3, la Mireia hi vol escriure tots els nombres de l’1 al 9, de manera que en cada casella hi hagi només un nombre. Tal com es pot veure a la figura, ja ha escrit l’1, el 2, el 3 i el 4. Després d’escriure tots els nombres,
s’adona que la suma dels nombres veïns del 5 és igual a 9. Quina és la suma dels veïns del 6?
(Diem que dos nombres són “veïns”, si les seves caselles tenen un costat comú)

(Nivell 1)
Fent servir quatre d’aquestes cinc peces es pot formar
un quadrat. Quina peça no s’ha de fer servir?

El XIX Cangur de la SCM ha rebut subvencions de 
                           


La Societat Catalana de Matemàtiques agraeix al Centre de Recursos Educatius de Barcelona, de l'

que ha traduït els enunciats i altre material complementari al Braille a fi i efecte que una alumna amb discapacitat visual pogués particiapr en el Cangur 2014.


El XIX Cangur de la SCM,
    un nou èxit. 

   
  Tota la informació del Cangur:
      Illes Balears
      País Valencià
      Catalunya i Andorra