Prova Cangur 2024 de la SCM

Petició d'una adaptació de la presentació
dels enunciats per a alumnes amb
NEE de tipus visualEl formulari per a demanar les adaptacions ja ha estat descactivat.
Si escau podeu contactar amb  scm.cangur@gamil.com  o amb la persona referent de l'ONCE per a l'alumne/a  en aquestes circumstàncies.  En el document de bases de funcionament del Cangur al qual han donat el vistiplau els centres inscrits en els diversos "subcangurs" del Cangur 2023  (Cangur de primària, Cangur 1r2n ESO, Cangur 3r4t ESO, Cangur de batxillerat i cicles) es pot llegir:


La conveiència d'aplicar aquesta possibilitat depèn dels centres i no s'ha de rebre cap autorització per part de l'orgnització. El punt 5.3 continua així:

i això és el que es fa amb aquesta publicació.  Vegeu el títol del formulari, que només s'aplica a alumnes amb NEE de tipus visual.

La comissió Cangur de la SCM ha rebut, sempre que ha estat necessari, una col·laboració amb la màxima eficàcia per part del CRE-Barcelona de l'ONCE. 
Això permet que es pugui oferir una adpatació al Braille de la prova Cangur amb el canvi escaient d'alguns enunciats. Aquesta col·laboració també permet que la comissió Cangur rebi l'assessorament oportú per a elaborar una presentació dels enunciats amb el tipus de lletra i la mida dels caràcters adequada a cada cas concret i també en aquest cas es canvien alguns enunciats de caràcter molt gràfic per alguns altres.


Amb un agraïment ben sincer a