Prova Cangur 2023 de la SCM


Notificació d'alumnat amb NEE de tipus visual
que fan necessària una adaptació
de la presentació dels enunciats

  En el document de bases de funcionament del Cangur al qual han donat el vistiplau els centres inscrits en els diversos "subcangurs" del Cangur 2023  (Cangur de primària, Cangur 1r2n ESO, Cangur 3r4t ESO, Cangur de batxillerat i cicles) es pot llegir:


La conveiència d'aplicar aquesta possibilitat depèn dels centres i no s'ha de rebre cap autorització per part de l'orgnització. El punt 5.3 continua així:

i això és el que es fa amb aquesta publicació.  Vegeu el títol del formulari, que només s'aplica a alumnes amb NEE de tipus visual.

La comissió Cangur de la SCM ha rebut, sempre que ha estat necessari, una col·laboració amb la màxima eficàcia per part del CRE-Barcelona de l'ONCE. 
Això permet que es pugui oferir una adpatació al Braille de la prova Cangur amb el canvi escaient d'alguns enunciats. Aquesta col·laboració també permet que la comissió Cangur rebi l'assessorament oportú per a elaborar una presentació dels enunciats amb el tipus de lletra i la mida adequada a cada cas concret i també s'adapten algunes de les imatges  i es redacten diferent els enunciats o fins i totse'n canvia algun de  caràcter molt gràfic per algun altre.

Durant un ampli període de temps va estar actiu en aquest pàgina un formulari per a coordinar aquesta tasca i poder treballar conjuntament amb l'ONCE.

Recordem que
Us donem les gràcies per la vostra col·laboració.Amb un agraïment ben sincer a