XIII concurs Olitele
de resolució de problemes

per a contactar amb l'organització

  
consulta de puntuacions individuals
Nou!!!  Ja amb les puntuacions del problema finals  (llegiu-me)


Valoració global del concurs, premis i mencions

 • La comissió avaluadora del concurs vol fer constar la qualitat global de les respostes rebudes. Això és cert per als problemes resposta concreta i també, i molt en especial, per una bona part de les nombroses i excel·lents respostes rebudes als "problemes d'explicar". Per aquesta raó acorda felicitar les persones que han participat amb interès en el concurs i molt en especial aquelles que són alumnes de l'ESO..
 • El fet que de les 186 persones que van inscriure's al concurs n'hi hagi 31 que superin els 40 punts sobre un màxim de 48, i que encara unes altres 10 superin els 30 punts creiem que és un reflex de la qualitat global que es comenta en el punt anterior-
 • Per tot això, la comissió organitzadora i l'equip avaluador van proposar a la Societat Catalana de Matemàtqiues atorgar premi del concurs al conjunt de conursants que han superat els 47 punts; fer una menció especial dels concursants que han superat els 45 punts i publicar a la web la llista de concursants que han superat els 40 punts. En la seva reunió celebrada el dia 27 de gener la junta de la SCM ha acceptat aquesta proposta.

Premis de la XIII Olitele
 • Amb 47,7 punts    Ferran Cortés Pérez  (2n Batx., IES Bellaguarda, Altea)               
 • Amb 47,6 punts    Guillem Ortiz i Folguera (2n Batx., Institut Jaume Vicens Vives, Girona)     
 • Amb 47,5 punts    Joana Pech Alberich  (1r Batx, Aula Escola Europea, Barcelona)            
 • Amb 47,4 punts    Raquel Trull Báguena   (4t ESO, Escola Ramon Fuster, Bellaterra)
 • Amb 47,3 punts    Javier Nistal Salas  (2n Batx. Colegio Inmaculada Jesuitas, Alacant)           
 • Amb 47,1 punts    Laura Guberna Arraiza  (4t ESO, Aula Escola Europea, Barcelona)            
 • Amb 47,0 punts    Paula Juan Royo   (1r Batx, Aula Escola Europea, Barcelona)                   
Aquestes persones seran convidades a l'acte d'entrega de premis del XXV Cangur i altres activitats de la SCM, el dia 25 de maig, al Palau de Congressos de Montjuic, a Barcelona.

Mencions especials
 • Amb 46,8 punts Jorge Rico Esteban (1r Batx, IES Vicent Castell i Doménech, Castelló de la Plana)
 • Amb 46,7 punts Paula Esquerrà Giné (1r Batx, Aula Escola Europea, Barcelona)
                          i Jana Solé Garcia (1r Batx, Institut Guissona, Guissona)
 • Amb 46,3 punts Roger LIdón Ardanuy (3r d'ESO, Escoles Minguella, Badalona)
 • Amb 46,0 punts Miguel Requena Micó (2n batx, IES Moixent, Moixent)
 • Amb 45,9 punts Hugo Lladró Prats (4t d'ESO; IES Francisco Figueras Pacheco, Alicante)
                          i Candela Hernández Domingo (4t d'ESO; SEK-Catalunya, La Garriga)
 • Amb 45,7 punts Vittorio Scarani (4t d'ESO; Saint George's School, Fornells de la Selva)
 • Amb 45,3 punts Víctor Conchello Vendrell (2n batx; Institut Jaume Vicens Vives, Girona)
Relació de concursants que han superat els 40 puntts

Laia Solé (1r Batx., Betània-Patmos, Barcelona, 44,6) ; Jordi Herrero (4t ESO, IES Laurona, Llíria 44,5) ; Raúl Toribio Abalde (4t ESO, Institut Montserrat, Barcelona, 44,4); Roger Bargalló (4t ESO, Institut Salvador Vilaseca, Reus, 44,3); Pau Blasco Roca (2n batx, Institut Jaume Vicens Vives, Girona, 44,1); Chico Paulics (1r Batx, Aula Escola Europea, Barcelona, 43,5); Gabriel Isaac Badia Estany (1r batx.,Institut Jaume Vicens Vives, Girona, 43,2); Darío Martínez Ramírez (3er ESO;     IES Vicenta Ferrer Escrivà; València, 42,6); Nicolás Iserte Tarazón (4t ESO, EPLA, Godella, 42,5); Àlex Rodríguez García (1r batx. Institut Jaume Vicens Vives, Girona 42,3); Eloi Navarro Díaz (2n batx, Vedruna Balaguer, Balaguer, 41,9), Olau Vinyals i Roca (4t ESO, IEA Oriol Martorell, Barcelona, 41,7); Alberto Rodríguez Durà (2n batx, IES Bellaguarda, Altea, 41,1), Alèxia Escudero Ribó (3r ESO, SES Morelló, Esterri d'Àneu, 41,0) i Eduard Altés Xifré (1r Batx, Institut Gabriel Fderrater, Reus, 40,7.)
Convocatòria i instruccions

 • La SCM convoca, per tretzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament del XIII concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de 4t d'ESO. En aquest cas convé que els ho hagi suggerit una professora o d'un professor del centre.
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XIIII Olitele, pot donar idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .

  • El termini d'inscripció ja està es tancat.

  • La XIII Olitele consta de 12 problemes.
   • Hi ha un "problema 0", del qual cal enviar la resposta amb el formulari d'inscripció Ara bé, no és de cap manera necessari que la resposta sigui correcta per a seguir participant en el concurs. En cas de resposta errònia es disposa d'un segon intent per a respondre el problema 0 però, sigui com sigui, ja es disposa de la contrasenya per a la participació en el concurs.
    • Si es fa la inscripció el darrer dia, el possible segon intent s'hauria de fer el mateix dia. Excepcionalment es deixarà fins el dia 12 de novembre a les 12 hores.
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (com a mínim un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis i no comencen necessàriament en divendres ni acaben en dilluns.


  Enunciat del problema 0.

  Si A és el nombre 111...111 que s’escriu amb 2.019 xifres iguals a 1, quina és la suma de les xifres del nombre que és el resultat del producte 2.020 × A?

  • Aquest "problema 0" és el primer problema del concurs
  •  L'encert dóna 2 punts ui en cas d'enecrt al segon intent dóna 1 punt.
  • És bo de saber que encara que no s'encerti el problema 0, naturalment que es pot continuar la participació en el concurs.


Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar dubtes, que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
ATenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta
0 2 punts 27 d'octubre 11 de novembre Enunciat
Termini de resposta tancat.
1 2 punts 8 de novembre
18 de novembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
2 3 punts 8 de novembre

18 de novembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
3 2 punts 15 de novembre 25 de novembre Enunciat
Termini de resposta tancat.
4
3 punts  15 de novembre 25 de novembre Enunciat
Termini de resposta tancat.
5
3 punts
22 de novembre
2 de desembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
6
4 punts
22 de novembre
2 de desembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
7 (**)
(7 punts)
29 de novembre 16 de desembre
Enunciat
Termini per enviar el PDF amb la resposta tancat.
8
4 punts 6 de desembre
23 de desembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
9
4 punts
6 de desembre
23 de desembre Enunciat
Termini de resposta tancat.
10 (**) (7 punts) 13 de desembre 7 de gener
Enunciat
Ja ha acabat el termini per enviar respostes al concurs
11 (**) (7 punts) 23 de desembre
7 de gener Enunciat
Ja ha acabat el termini per enviar respostes al concurs

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.


Sobre l'avaluació dels "problemes d'explicar" i l'assignació de puntuacions
 • Cadascun dels problemes l'han avaluat quatre o cinc persones, professores o professors universitaris o de secundària, en actiu o jubilats. A partir dels criteris generals que s'apliquen en concursos de resolució de problemes matemàtics, cada persona aporta el seu propi punt de vista i posa la seva puntuació. Després es fa la mitjana de puntuacions i s'arronodeix, cap a dalt, al primer decimal.
 • Per als criteris d'avaluació es té en compte com a idea bàsica la que s'indica en les instruccions per a la tramesa del document de resposta, a saber: :
  • Cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució indicada.
  • L'absència total o molt accentuada de redacció (cosa que es pot observar en determinades respostes) s'entèn que no s'adiu amb la indicació anterior. Així mateix una excessiva faramalla en els prolegòmens de l'explicació o l'ús de recursos excessivament sofisticats es pot entendre com una pèrdua de precisió.
  • Hem de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent  d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta i precisa que l'altre,  la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats", i que en concursos com aquest una puntuació de 6 o més ja s'ha de considerar una valoració ben bona.


www.cangur.org