XIII concurs Olitele
de resolució de problemes

per a contactar amb l'organització
NOU!!!     per a consultar les puntuacions individuals

Convocatòria i instruccions
 • La SCM convoca, per tretzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament del XIII concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de 4t d'ESO. En aquest cas convé que els ho hagi suggerit una professora o d'un professor del centre.
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XIIII Olitele, pot donar idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .

  • El termini d'inscripció ja està es tancat.

  • La XIII Olitele consta de 12 problemes.
   • Hi ha un "problema 0", del qual cal enviar la resposta amb el formulari d'inscripció Ara bé, no és de cap manera necessari que la resposta sigui correcta per a seguir participant en el concurs. En cas de resposta errònia es disposa d'un segon intent per a respondre el problema 0 però, sigui com sigui, ja es disposa de la contrasenya per a la participació en el concurs.
    • Si es fa la inscripció el darrer dia, el possible segon intent s'hauria de fer el mateix dia. Excepcionalment es deixarà fins el dia 12 de novembre a les 12 hores.
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (com a mínim un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis i no comencen necessàriament en divendres ni acaben en dilluns.


  Enunciat del problema 0.

  Si A és el nombre 111...111 que s’escriu amb 2.019 xifres iguals a 1, quina és la suma de les xifres del nombre que és el resultat del producte 2.020 × A?

  • Aquest "problema 0" és el primer problema del concurs
  •  L'encert dóna 2 punts ui en cas d'enecrt al segon intent dóna 1 punt.
  • És bo de saber que encara que no s'encerti el problema 0, naturalment que es pot continuar la participació en el concurs.


Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar dubtes, que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
ATenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta
0 2 punts 27 d'octubre 11 de novembre Enunciat
Termini de resposta tancat.
1 2 punts 8 de novembre
18 de novembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
2 3 punts 8 de novembre

18 de novembre
Enunciat
Termini de resposta tancat.
3 2 punts 15 de novembre 25 de novembre Enunciat (*)
Per enviar la resposta


(*) Sobre l'enunciat del problema 3:
 • En la redacció de l'enunciat es fa servir l'expressió adverbial  a espai, d'ús habitual en algunes zones de Catalunya i el País Valencià.. Si mireu el diccionari normatiu, de l'IEC, hi podreu llegir

 • En l'enunciat es fan servir les expressions v + x  i  v - x  per a indicar dues velocitats, una més gran i l'altra més petita que v (que té un valor concret en cada enunciat).  S'inclou l'adverbi "curiosament" per a indicar que les dues x són justament la mateixa, cosa que s'ha de suposar en tots els enunciats. Si apareix diverses vegades la mateixa lletra se suposa que sempre té el mateix valor.
4
3 punts  15 de novembre 25 de novembre Enunciat
Per enviar la resposta
5
3 punts
22 de novembre
2 de desembre
Enunciat
Per enviar la resposta
6
4 punts
22 de novembre
2 de desembre
Enunciat
Per enviar la resposta
7 (**)
(7 punts)
29 de novembre 9 de desembre

8
4 punts 5 de desembre
16 de desembre
9
4 punts
5 de desembre
16 de desembre
10 (**) (7 punts) 12 de desembre 23 de desembre
11 (**) (7 punts) 19 de desembre 31 de desembre


(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.www.cangur.org