XII concurs Olitele
de resolució de problemes

per a contactar amb l'organització
per a recuperar la contrasenya
 per a consultar la puntuació individual


Convocatòria i instruccions
 • La SCM convoca, per dotzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament del XII concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de 4t d'ESO. En aquest cas cal l'aval d'una professora o d'un professor del centre i caldrà fer constar en la inscripció el nom d'aquesta persona que ha aconsellat l'esmentada participació.
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XII Olitele, pot donar idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .

  • La XII Olitele consta de 12 problemes.
   • Hi ha un "problema 0", del qual calia enviar la resposta amb el formulari d'inscripció Ara bé, no és de cap manera necessari que la resposta sigui correcta per a seguir participant en el concurs. En cas de resposta errònia es disposa d'un segon intent per a respondre el problema 0 però, sigui com sigui, ja es disposa de la contrasenya per a la participació en el concurs.
    • Ja està tancat el termini per a la inscripció.
    • Si es fa la inscripció el darrer dia, el possible segon intent s'hauria de fer el mateix dia. Es deixa tot el dia 13 per a aquest possible segon intent.
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (com a mínim un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis i no comencen necessàriament en divendres ni acaben en dilluns.


  Enunciat del problema 0.

  Quantes solucions enteres té el sistema d'equacions

  x2 = y3 = K
   
  per a valors de K més petits que  20182019 ?

  Nota: una solució és una terna (x, y, K).
  En aquest problema es demanen per als casos que tan x, com y, com K són nmbres enters

  • Aquest "problema 0" és el primer problema del concurs. L'encert en el primer intent dóna 2 punts. En cas d'error teniu a la pàgina web del concurs un formulari especial per a un segon intent, de cap manera s'ha de fer una altra inscripció; l'encert aleshores dóna 1 punt.
  • És bo de saber que encara que no s'encerti el problema 0, naturalment que es pot continuar la participació en el concurs.


Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar dubtes, que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.

  per contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta
0 2 punts 26 d'octubre 12 de novembre Enunciat
La resposta s'havia d'enviar amb el formulari d'inscripció i es podia fer un segon intent. 
Termini tancat
1 2 punts 9 de novembre
19 de novembre
Enunciat
Formulari per enviar la resposta
2 3 punts 9 de novembre
19 de novembre
Enunciat
Formulari per enviar la resposta


Atenció!!!
Hem tingut notícia que, per alguna raó tècnica que el servei informàtic està analitzant, un bon nombre de concursants no han rebut el missatge de resposta al problema 0, en què se'ls hauria de comunicar la contrasenya.
3 2 punts 16 de novembre 26 de novembre Enunciat
Formulari per enviar la resposta
4
3 punts  16 de novembre 26 de novembre Enunciat
Formulari per enviar la resposta
5
3 punts
23 de novembre
3 de desembre

6
4 punts
23 de novembre
3 de desembre

7 (**)
(7 punts)
24 de novembre 10 de desembre
8 4 punts 30 de novembre
10 de desembre
9
4 punts
30 de novembre 10 de desembre
10 (**) (7 punts) 5 de desembre 22 de desembre
11 (**) (7 punts) 5 de desembre 22 de desembre


(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.www.cangur.org