XI concurs Olitele
de resolució de problemes

per contactar amb l'organització

NOU:  per consultar les puntuacions

 • La SCM convoca, per onzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà des de la convocatòria fins a mitjans de desembre, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament de l'XI concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de 4t d'ESO, amb l'aval d'una professora o d'un professor del centre. En aquest cas cal  fer constar en la inscripció el nom del professor o de la professora amb qui el/la concursant ha parlat i que li han aconsellat l'esmentada participació.
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XI Olitele, pot donar moltes idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .

  • Ja ha acabt el termini d'inscripció

  • L'XI Olitele consta de 12 problemes.
   • Hi ha un "problema 0", del qual calia enviar la resposta amb el formulari d'inscripció Ara bé, no és de cap manera necessari que la resposta sigui correcta per a seguir participant en el concurs. En cas de resposta errònia es disposa d'un segon intent per a respondre el problema 0 però, sigui com sigui, ja es disposa de la contrasenya per a la participació en el concurs.
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (com a mñinim un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.


  Enunciat del problema 0.

  Si escrivim el resultat de l'operació

  com un nombre enter, quina serà  la xifra de les unitats?

  • Aquest "problema 0" és el primer problema del concurs. L'encert en el primer intent dóna 2 punts. En cas d'error teniu a la pàgina web del concurs un formulari especial per a un segon intent, de cap manera s'ha de fer una altra inscripció; l'encert aleshores dóna 1 punt.
  • És bo de saber que encara que no s'encerti el problema 0, naturalment que es pot continuar la participació en el concurs.


  Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
  També podeu consultar dubtes, que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.

    per contactar amb l'organització.

  Calendari del concurs

  Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enllaços per conèixer els enunciats
  (cal contrasenya)
  i per accedir als formularis de resposta actius
  0 2 punts 26 d'octubre 8 de novembre Enunciat
  La resposta s'ha d'enviar amb el formulari d'inscripció.  Tancat el termini per enviar la resposta
  1 2 punts 3 de novembre
  Degut a una anomalia en l'accés al servidor  cangur.org durant el cap de setmana de 11 i 12 de novembre, el termini de recepció de respostes es va allargar fins el dia 15 al migdia.
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  2 3 punts 3 de novembre
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta


  Avís:  hi ha hagut un canvi en la valoració d'alguns problemes i en l'ordre de la proposta amb la finalitat d'intentar una "dificultat creixent". Alhora s'han fet més llargs els terminis per als "problemes d'explicar"
  3 2 punts 10 de novembre 20 de novembre Enunciat
  Formulari per a enviar la resposta
  4
  3 punts  10 de novembre 20 de novembre Enunciat
  Formulari per a enviar la resposta
  5
  3 punts
  17 de novembre
  27 de novembre
  Enunciat
  Formulari per a enviar la resposta
  6
  4 punts
  17 de novembre
  27 de novembre
  Enunciat
  Formulari per a enviar la resposta
  7 (**) (7 punts) 24 de novembre 8 de desembre
  8 4 punts 1 de desembre 11 de desembre
  9
  4 punts
  1 de desembre 11 de desembre
  10 (**) (7 punts) 5 de desembre 19 de desembre
  11 (**) (7 punts) 8 de desembre 24 de desembre


  (*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
  segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
  (**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.

  per contactar amb l'organització


  • Valoració de l'activitat.
   Ben aviat tindreu disponible un formulari per consultar, individualment,  les puntuacions de cada concursant.


  www.cangur.org