XI concurs Olitele
de resolució de problemes

per contactar amb l'organització

atenció!!!: puntuacions finals.
per consultar les puntuacions
Ja s'inclouen les puntuacions dels problemes 10 i 11

Resultat final del concurs

La coordinació del concurs, a petició de les persones que han constituït l'equip avaluador dels problemes 7, 10 i 11  fa pública  la valoració excel·lent d'una gran part de les respostes rebudes, que fa del tot conseqüent manifestar una felicitació global per la tasca que han fet els participants.  + comentaris
Tot i que en la convocatòria es deia que s'atorgarien tres premis, hauria estat el nostre desig poder atorgar vint premis, o més. Finalment s'ha decidit atorgar sis premis:
 • Primers premis
  Amb 47,7 punts,   Silvia Casacuberta Puig  (Aula Escola Europea, Barcelona **)
  i amb 47,6 punts,  Víctor Escudero Aksaeva (Institut Jaume Vicens Vives, Girona **)

 • Segons premis:
  Amb 47,5 punts,  
  Gabriel Alujas Yus  (Institut Terrassa **) i  Eduard Lladó Merino  (Institut Jaume Vicens Vives, Girona **)
  i amb 47,4 punts  
  Oriol Baeza Guasch (Institut Terrassa * ) i Ignacio Blázquez Romañá  (La Salle Bonanova , Barcelona **)

i fer una menció destacada de  tots els concursants que han obtingut una puntuació igual o superior a  46 punts respecte els 48 punts que era la màxima puntuació possible.

Amb 47,3 punts,  Ignacio Cobas   (Institut Jaume Vicens Vives, Girona * ),  Javier López-Contreras González    (Aula Escola Europea, Barcelona **)  i  Aleix Torres i Camps (Bell-lloc del Pla, Girona **)
Amb 47,2 punts,   Albert López Bruch (Aula Escola Europea, Barcelona * )
Amb 46,9 punts,  Max Balsells Pamies (Aula Escola Europea, Barcelona ** ),   Albert Gimó Contreras  (Institut Jaume Vicens Vives, Girona **)  i Javier Nistal Salas (Colegio Inmaculada Jesuitas, Alacant ****)
Amb 46,8 punts,  Ariadna Sorribas  (Aula Escola Europea, Barcelona * )           
Amb 46,7 punts,   Marc Herault Ripoll  (Col·legi Turó, Reus **)                   
Amb 46,6 punts,   Pol Plans i Calvo (IPSI, Barcelona * )                            
Amb 46,4 punts,   Sergi Codina Broto (Institut Jaume Vicens Vives, Girona *  ),
Amb 46,3 punts,    Omar David Salinas Hoyas (Institut Mercè Rodoreda, l'Hospitalet de Llobregat **)         
Amb 46,2  punts,   Pere Llorens Domingo   (IES Manuel de Cabanyes, Vilanova i la Geltrú * )          
Amb 46,1  punts,   Pau Cantos Coll  (IPSI, Barcelona ****), Maria Prat Colomer (Institut Jaume Vicens Vives, Girona **), i  Arnau Vilella Piqué  (Institut Jaume Vicens Vives, Girona  * ),     
Amb 46 punts,   Ignasi Segura Vicente (Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesú, Barcelona ****)

Nota: Els tresalumnes indicats amb **** són de 4t d'ESO;  els que tenen * són de primer de batxillerat i els que tenen ** són de segon de batxillerat.Convocatòria i instruccions
 • La SCM convoca, per onzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà des de la convocatòria fins a mitjans de desembre, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament de l'XI concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de 4t d'ESO, amb l'aval d'una professora o d'un professor del centre. En aquest cas cal  fer constar en la inscripció el nom del professor o de la professora amb qui el/la concursant ha parlat i que li han aconsellat l'esmentada participació.
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XI Olitele, pot donar moltes idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .

  • Ja ha acabt el termini d'inscripció

  • L'XI Olitele consta de 12 problemes.
   • Hi ha un "problema 0", del qual calia enviar la resposta amb el formulari d'inscripció Ara bé, no és de cap manera necessari que la resposta sigui correcta per a seguir participant en el concurs. En cas de resposta errònia es disposa d'un segon intent per a respondre el problema 0 però, sigui com sigui, ja es disposa de la contrasenya per a la participació en el concurs.
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (com a mñinim un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis però no acaben necessàriament en dilluns.


  Enunciat del problema 0.

  Si escrivim el resultat de l'operació

  com un nombre enter, quina serà  la xifra de les unitats?

  • Aquest "problema 0" és el primer problema del concurs. L'encert en el primer intent dóna 2 punts. En cas d'error teniu a la pàgina web del concurs un formulari especial per a un segon intent, de cap manera s'ha de fer una altra inscripció; l'encert aleshores dóna 1 punt.
  • És bo de saber que encara que no s'encerti el problema 0, naturalment que es pot continuar la participació en el concurs.


  Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
  També podeu consultar dubtes, que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.

    per contactar amb l'organització.

  Calendari del concurs

  Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enllaços per conèixer els enunciats
  (cal contrasenya)
  i per accedir als formularis de resposta actius
  0 2 punts 26 d'octubre 8 de novembre Enunciat
  La resposta s'ha d'enviar amb el formulari d'inscripció.  Tancat el termini per enviar la resposta
  1 2 punts 3 de novembre
  Degut a una anomalia en l'accés al servidor  cangur.org durant el cap de setmana de 11 i 12 de novembre, el termini de recepció de respostes es va allargar fins el dia 15 al migdia.
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  2 3 punts 3 de novembre
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta


  Avís:  hi ha hagut un canvi en la valoració d'alguns problemes i en l'ordre de la proposta amb la finalitat d'intentar una "dificultat creixent". Alhora s'han fet més llargs els terminis per als "problemes d'explicar"
  3 2 punts 10 de novembre 20 de novembre Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  4
  3 punts  10 de novembre 20 de novembre Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  5
  3 punts
  17 de novembre
  27 de novembre
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  6
  4 punts
  17 de novembre
  27 de novembre
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  7 (**)
  (7 punts)
  24 de novembre 8 de desembre Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  8 4 punts 1 de desembre 11 de desembre Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  9
  4 punts
  1 de desembre 11 de desembre Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta 
  10 (**) (7 punts) 5 de desembre 19 de desembre Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta
  11 (**) (7 punts) 8 de desembre 24 de desembre
  Enunciat
  Tancat el termini per enviar la resposta

  (*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
  segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
  (**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.

  per contactar amb l'organització


  Valoració de l'activitat
  • Ja està disponible un formulari per consultar, individualment,  les puntuacions de cada concursant.
  • El formulari anterior ja inclou les puntiuacions dels problemes 7, 10 i 11, que s'han valorat de 0 a 7 punts, i per als quals s'han rebut, respectivament  52, 47 i 41 respostes.


  • Per a la valoració del problema 7 es va acordar aquesta distribució de la puntuació: apartat a) 3 punts; apartat b) 1 punts; apartat c) 3 punts.  El tribunal qualificador ha estat format per 4 professors de secundària o universitat, que han valorat independentment les respostes rebudes. Les valoracions s'han posat en comú i s'han analitzat i revisat alguns desajustos  (molt pocs i per als quals la diferència entre la valoració màxima i la mínima no superava en cap cas els 2 punts). Desaprés s'ha fet lmitjana arrodonida a la dècima superior i aquesta és la puntuació que s'ha atorgat.
   • En aquest tipus de concursos no és habitual que el jurat doni explicacions individuals de les puntuacions atorgades.
  • Per als criteris d'avaluació s'ha tingut en compte com a idea bàsica la que ja s'indicava en les instruccions:
   • cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució indicada.
             i aleshores s'han concretat alguns aspectes:
   • si l'explicació és enrevessada, o ampul·losa, això pot ser considerat pèrdua de precisió i de concreció i, per tant, influeix en la valoració.
   • s'ha considerat interessant tenir present, perquè ajuda a concretar l'explicació, com a idea prèvia fonamental que, si m és una arrel del polinomi p(x)  aleshores p(x) = (x-m)·q(x) i que si p(x) és un polinomi amb coeficients enters i m és un nombre enter es pot assegurar (però convé esmentar-ho) que q(x) també és un poilinomi de coeficients enters.  Alternativament es pot emprar també el fet que si m i n són nombres enters i p(x) és un polinomi amb coeficients enters, aleshores  m-n | p(m)-p(n).
   • s'ha tingut en compte la coherència global de les explicacions. L'ús ineficient d'aquests recursos que s'acaben de comentar o d'altres  ha fet que en alguns casos l'explicació de l'apartat c) reusltés molt més simple, clara i concreta que la de  l'apartat a), cosa poc consistent.

               i es vol fer aquesta consideració final:
   • Hem de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent  d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta i precisa que l'altre,  la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats".

  • Consideracions finals  (en fase de redacció)
   La qualitat d'una gran part de les respostes rebudes ha fet molt difícil la tasca avaluadora per diferenciar en algunes dècimes la puntuació de les notes altes i poder decidir el concurs.

  www.cangur.org