Ara són les 05:41:44 del dia 22/11/19

     IX Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 6 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     


Trobeu el valor mínim, per a valors de  x  nombre real positiu, de la funció