[pàgina principal d'Estalmat Catalunya]

DISSETENA PROMOCIÓ (2019-2021)  • A partir de la  Convocatòria del projecte Estalmat-Catalunya, a desenvolupar durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021, per a alumnes amb data de naixement l'any 2006 o l'any 2007, el dia 1 de juny es va celebrar la prova de selecció
  • L'equip de professorat d'Estalmat-Catalunya ja ha realitzat la tasca corresponent al procediment de selecció i es fa pública la composició del grup d'alumnes de la promoció 2019-2021.

  • No es farà cap comunicació, ni individual ni general, a la resta de participants i es recorda que no es faran públiques les valoracions numèriques de cap dels participants ni tampoc cap ordenació, ni a la web ni de manera individual.

  • Acte de presentació i inauguració de les activitats: 5 d'octubre de 2019 a les 10 del matí, a la sala d'actes de la FME de la UPC (c/Pau Gargallo, 14, Barcelona)
  • Dia 5 i 6 d'octubre de 2019. Sortida per a coneixement del grup i activitats matemàtiques. Es considera molt important, fionamental, l'assistència a aquesta sortida a una casa de colònies.  Oportunament es donarà tota la informació.

Per a demanar algun aclariment:
contacte equip Estalmat estalmat.cat@gmail.com