Per trobar la resposta d'aquest problema cal conèixer
el valor de dos nombres que passen respectivament
del problema 4 (b) i del problema 8 (A)
 
Calcula la suma de tots els nombres de A xifres que el producte de  les seves xifres és igual a b.

Feu clic aquí si us sembla que ja heu resolt aquest repte
o si voleu començar a pensar el problema 10

La suma de les xifres de la resposta d’aquest problema multiplicada per 5
passa al problema 10  com a nombre
H
És a dir, si 
és la suma de les xifres de la resposta, H = 5 s.