Molt bé!  Teniu totes les respostes correctes! 
Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Per si us interessa, us podeu descarregar un PDF amb els enunciats


Problema 1 "de propina"
Com que teniu a mà programes per descompondre en factors primers, estudieu per quants valors de la xifra k, el nombre de sis xifres  kkkkkk es pot escriure com a producte de dos nombres de tres xifres.
Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"

En un hexàgon ABCDEF les longituds dels costats AB, BC, CD i DE són respectivament 4 cm, 3 cm, 5 cm i 1 cm. Tots els angles interiors de l’hexàgon mesuren 120º.

Trobeu les longituds de EF i FA.


Problema 3 "de propina"
En Pau té nou anelles,  tres de negres i sis de blanques, situades en tres pals així:
 
Ara pot moure-les d’una en una, agafant sempre la que hi ha al cim d’un pal i posant-la al cim d’un altre pal que tingui anelles o en un pal buit. 
Vol aconseguir tenir les anelles així:
 
Quin és el nombre mínim de moviments que haurà de fer per aconseguir el seu propòsit?
Per a comprovar la resposta de "propina 3"