Problemes a l'esprint 10 de desembre de 2014
Respostes als problemes del colom de la pau

Quan acabeu d'escriure les respostes, cliqueu al botó d'Enviar que hi ha a baix de tot de la pàgina
No envieu respostes des de diferents ordinadors alhora! Si ho feu multiplicareu el nombre d'intents
Designeu una encarregada o un encarregat d'enviar les respostes de l'equip des d'un sol ordinador.

En el formulari de resposta només heu d'escriure el nombre que creieu que és la solució de cada problema
i en el problema 8, una paraula.
Contrasenya de l'equip de centre per enviar les respostes (contrasenya completa, 9 caràcters)  
Problema 5. El nombre de maneres diferents és

Problema 6.
Si és un nombre enter, sense separador de milers
Si és una fracció, simplificada al màxim
amb el / per separar numerador de denominador
La suma a+b és :

Problema 7.
La solució es demana com
amb m, n enters i n el mínim possible
La distància demanada s'obté amb m = i n =

Problema 8. La paraula amagada és