La figura següent és una demostració visual de que         
                                            1 + 3 + 5 + 7 + 5 + 3 + 1 = 32 + 42

 
Deduïu quins són els valors de dos nombres enters, A i B, amb A < B, i cadascun de quatre xifres que compleixin
                                1 + 3 + 5 + ... + 2013 + 2015 + 2013 + ... + 5 + 3 + 1 = A2 + B2

 Heu de passar un nombre L al problema 7.
L és la suma de les xifres del nombre B de la solució

Cap a un altre problema