Calculeu quants nombres hi ha de tres xifres que siguin múltiples de 9 i que estiguin formats per tres xifres imparelles.

  Cap a un altre problema