Seus i centres participants en el
Cangur-2008 de la SCM

Amb l'agraïment a la Universitat de València i a la Universitat Politècnica de València i al professorat dels Departaments de Matemàtiques (d'eixes Universitats i dels centres de secundària) que col·labora en el desenvolupament de la prova Cangur.